Uderum

Bliv inspireret af gode eksempler på lys til ophold, forbindelser og beplantning.

Lag af lys i uderum

Her kan du læse mere om, hvad der er vigtigt at have for øje
i planlægningen af god udendørs belysning.

Ophold

Dekorative, flytbare elementer kombineret med fast belysning af facade og beplantning skaber dybde og variation i stemningen til ophold.

Forbindelser

Havens rum bindes ofte sammen af stier, forløb og trapper. Bevægelsen understøttes af belysningen, enten i terræn, på facaden eller i beplantningen.

Beplantning

Planter og buske har forskellige bladtyper og tæthed. Nogle kan lyses igennem, hvor andre lukker fuldstændig tæt. Belysningen vælges udfra netop den plantetype, der er tale om. Ved at vælge forskellige typer