Forbindelser

Havens rum bindes ofte sammen af stier, forløb og trapper. Bevægelsen understøttes af belysningen, enten i terræn, på facaden eller i beplantningen.