Landskab

Her kan du gå på opdagelse og få inspiration til belysning i landskabet.

Lag af lys

Betragteren skal efterlades med en nysgerrighed på landskabet. Der skal være tilstrækkeligt belyst til fornemme helheden, finde vej, se objekter, men uden helt at kunne se alle detaljer.

Forbindelser

Landskabet kan bindes sammen af stier, rumlige forløb og trapper. Bevægelsen i et område skal understøttes af belysningen, enten i terræn, på facader eller i beplantningen.

Beplantning

Planter og buske har forskellige bladtyper og tæthed. Nogle kan lyses igennem, hvor andre lukker fuldstændig tæt. Belysningen vælges udfra netop den plantetype, der er tale om. Ved at vælge forskellige typer belysning, skaber man et spændende visuelt landskab året rundt.