Forbindelser, landskab

Landskabet kan bindes sammen af stier, rumlige forløb og trapper. Bevægelsen i et område skal understøttes af belysningen, enten i terræn, på facader eller i beplantningen.