Kontor

På kontorarbejdspladsen skal lyset bidrage til det gode arbejdsmiljø ved at skabe ro om arbejdsaktiviteterne. Lyset ved skrivebordet skal understøtte fokus, mens lyset i mødelokalet skal samle og understøtte kommunikation og samarbejde. Reception, såvel som kantine, skal være indbydende. Alle disse funktioner skal understøttes af belysningen.