Køkkenet

I køkken-alrummet skal lyset især opfylde to centrale funktioner. Der skal være god funktionsbelysning til arbejdet i køkkenet, samt stemningsfuld, rumskabende belysning ved stuebordet. I tillæg hertil skal funktionerne bindes sammen med god rumlig, baggrundsbelysning som skaber harmonisk sammenhæng i det samlede rum.