Bricks in Common

Med teglpavillonen ’Bricks in Common’ sætter et tværfagligt partnerskab i byggeriet, i forbindelse med Arkitekturåret 2023 i København, fokus på teglen som traditionsbærende byggemateriale og afsøger aspekter af, hvordan teglen kan bringes bæredygtigt med ind i fremtidens byggeri. 

Lyskonceptet understreger pavillonens hovedfortælling: buerne vokser i størrelse og volumen, mens CO2-aftykket forbliver det samme.